Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2015

3034 0e5a
Reposted bytosiaaweselefigarashakemeana25barricadeNoirBlanccharlotteasputniksweetheartczokywarzywowapixelsoulwhizzkidtwarzeslowostworWlodaraphenylethylamineendotermicznacorazblizejSurvivedGirlgrawklasyistsoeasyohsunbeammrsmuffincrunchkasprzak88wrazliwaughrrrmandmusbezimiennaosobaFiodor11silence89outlinewelcometowonderlandmy-pathetic-lovestraconyczassouundjedziemydorajujasnaatosiaaDzessikanikrokudowntherabbitholehumanetractablesmillalonelyheartsclubbezsennacreurefuckbullshitThe1995

February 10 2015

2206 c734 500
moje miasto  Wrocław !
Wrocław, moja enklawa
nie chcę tam gdzie Wars i gdzie Sawa
Odrę wolę...  ♡  ♡  ♡
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

October 24 2014

2842 0b5f 500
Reposted fromEtoile-et-Corbeau Etoile-et-Corbeau

October 22 2014

6665 dc28 500
Reposted fromEtoile-et-Corbeau Etoile-et-Corbeau

October 13 2014

[...] Chciałabym móc się odrywać na chwilę od Ziemi,
A potem wracać na nią, by zacząć od nowa.
I oby los nie udał, że mnie źle zrozumiał:
Oby nie zaspokoił życzenia jedynie
W połowie, porywając mnie stąd bezpowrotnie
— "Brzozy" Robert Frost
Reposted fromseptember september
Chciałabym do kogoś pisać listy. Nie smsy, nie emaily. I żeby ten ktoś mi odpisywał - prowadzić rozmowę na odległość jak za starych czasów.
Chciałabym mieć przyjaciela od listów, z którym to będę rozmawiać o wszytskim (co mnie trapi, co mnie raduje,o tym jaką ostatnio przeczytałam książkę i jaki film polecam).
Chciałabym czekać ze zniecierpliwieniem aż listonosz przyniesie tę wyczekaną kopertę z tajemniczą zawartością.
Chciałabym chodzić po sklepach i szukać najładniejszej papeterii. Starać się szukać odpowiednich słów, które kogoś zadziwią lub zachwycą, ale zawsze na wysokim poziomie intelektualnym.
Chciałabym wiedzieć co się u kogoś dzieje (co spędza mu sen z powiek lub co sprawia, że chce śpiewać o piątej nad ranem), żeby mógł się z kimś podzielić negatywnymi bądź pozytywnymi uczuciami.
Chciałabym na starość mieć przy sobie wszystkie takie wyjątkowe koperty i wiedzieć, że jeszcze istnieją ludzie o wyjątkowych duszach.
Reposted fromseptember september

October 01 2014

Reposted fromseptember september
2206 c734 500
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

September 22 2014

Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

September 07 2014

Reposted fromnayantara nayantara

July 25 2014

Reposted byLibrariansbookartplbookcaseeirenacorrodeoopsiakgrubyrozjebanybee85

May 04 2014

Reposted fromnayantara nayantara

February 07 2014

View of Gardener Wilkinson Library at Calke Abbey.
Reposted frombethgadar bethgadar
View of the Billiard Room at Nostell Priory, West Yorkshire
Reposted frombethgadar bethgadar
The Book Room at Wimpole.
Reposted frombethgadar bethgadar

January 19 2014

8776 84c1
Reposted from21gramow 21gramow

January 17 2014

Reposted frombethgadar bethgadar

December 16 2013

Reposted frombethgadar bethgadar

December 05 2013

Nie masz pojęcia o życiu. Tkwisz w jakimś wyimaginowanym świecie. Wolisz udawać, że problemów nie ma...
— Armidtead Maupin "Nocny Słuchacz"
Reposted fromnayantara nayantara

November 20 2013

Home library of Laure Welfling and her husband Gee Pee; photo by Roland Beaufre for World of Interiors, August 2008
Reposted frombethgadar bethgadar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl